Analiza i targetiranje

Možete li zamisliti da pokušavate srušiti sve čunjeve u kuglani zatvorenim očima? Tako bi izgledalo ako biste željeli svoj proizvod ili uslugu staviti na tržište, a da prije toga niste istražili situaciju na tržištu. Rezultat sigurno ne bi sigurno bio ohrabrujući. Da biste izbjegli neuspjeh, prije pokretanja bilo kojeg posla, od ključne važnosti je izvršiti analizu tržišta i targetiranje.

Zašto je potrebna analiza tržišta?

Bilo da se radi o već osnovanom preduzeću koji samo želi plasirati novi proizvod na tržište, ili da se radi o potpuno novom preduzeću, u svakom slučaju potrebno je stalno pratiti promjene na tržištu.

Tako je, na primjer, potrebno ustanoviti koliko i koja preduzeća se već bave sličnim proizvodima, a u isto vrijeme je važno utvrditi potrebe potencijalnih kupaca. Što više poznajemo tržište, veća je šansa da proizvod postane uspješan.

Faze analize tržišta

Analiza tržišta je složen proces koji zahtijeva ne samo znanje iz ekonomije i marketinga, već i metodologije mjerenja, a odvija se u nekoliko faza:

  • Prikupljanje informacija

Informacije o tržišnoj konkurenciji se mogu prikupljati na više načina. Možemo pregledavati različite baze podataka, registre preduzeća i slično. Važno je da su informacije tačne, kao i metode pomoću kojih ih obrađujemo.

  • Segmentacija tržišta

Obzirom da tržište može biti vrlo raznoliko, preporučljivo je podijeliti ga u određene segmente (domaćinstva, škole, mala preduzeća, velika preduzeća). O karakteristikama svakog segmenta ovisi na koju ćemo se ciljnu grupu fokusirati, kako će se provoditi marketing, kako ćemo formirati cijene i još mnogo toga.

  • Procjena veličine i rasta tržišta

Ako smo dobro obavili prve dvije faze analize tržišta, tada će biti lakše procijeniti i predvidjeti što će se dogoditi s našim tržištem u periodu od tri do pet godina.

  • Trendovi na tržištu

Za uspješnu prodaju proizvoda, dobro je znati i koji su tržišni trendovi koji mogu direktno uticati na proizvod koji se prodaje. Na primjer, besmisleno je započeti s prodajom štampanih novina, kada se mnoge medijske kuće sele na internet.

Targetiranje je jedna od strategija marketinga

Pomoću analize tržišta, između ostalog, utvrdit ćemo karakteristike naših potencijalnih kupaca. U tu se svrhu koriste razni upitnici za utvrđivanje demografskih podataka, preživljavanje slobodnog vremena, geografskih podataka, podataka o kupovini, podataka o kupovini proizvoda ili usluga koje ćemo prodavati. Na osnovu toga dobiti ćemo profil tipičnog predstavnika ciljne grupe koji će nam biti od pomoći u targetiranju.

Danas jedan od najefikasnijih alata za oglašavanje je sigurno targetiranje ciljnih grupa putem Facebooka, gdje se broj korisnika svakodnevno povećava. Targetiranje ili ciljanje određenih grupa je jedna od vrlo korisnih reklamnih kampanja koje uglavnom koristimo za oglašavanje putem interneta. Njegova osnovna svrha je povećanje prodaje i potražnje, posjete na internet stranici i slično.

Ovaj način oglašavanja se osnuje ključnim riječima koje ljudi upisuju u internetski preglednik, što znači da ih to zanima. Targetiranje se također može osnovati na lokaciji, dobi, spolu, demografiji i slično.

Internet marketing i oglašavanje

Uz našu pomoć ćete steći nove kupce i prepoznatljivost.

Nama vjeruje više od 250 kompanija, od najvećih do najboljih u svojoj oblasti.

Naše reference

Da li želite znati cijenu izrade vaše nove internet stranice, trgovine, portala ili aplikacije?

Kontaktujte nás!