Promjene koje napravimo na internetskoj stranici ponekad nisu odmah vidljive. Najčešće je problem u predmemoriji (t.z. Cache) internetske stranice u vašem pregledniku. Kada pretražujete internetsku stranicu, ona se sprema u preglednik kako se određeni sadržaj ne bi ponovo učitavao. To ubrzava rad internetske stranice (budući da se sadržaj internetske stranice pohranjuje u međuspremnik i nije ga potrebno preuzimati sa servera).

Čak i nakon što napravimo promjene na internetskoj stranici, stara verzija internetske stranice možda će ostati pohranjena u memoriji preglednika još neko vrijeme. Cache se obično sam obriše za nekoliko dana, a nova verzija ili promjene na internetskoj stranici bit će vidljive.

U slučaju da želite vidjeti promjene odmah, predlažemo sljedeće:

U nastavku smo napisali dvije opcije o tome kako možete vidjeti promjene na internetskoj stranici za 3 najčešće korištena preglednika:

Za Chrome

– Obrišite povijest pretraživanja. Na tipkovnici odjednom pritisnete tipkeCtrl + H. Na lijevoj strani izbornika kliknite “Obriši podatke potraživanja”. Zatim posjetite internetsku stranicu.

– Otvorite internetsku stranicu na Kartici bez pohranjavanja povijesti. Na tipkovnici odjednom pritisnite tipke Ctrl + Shift + N. Zatim posjetite internetsku stranicu koristeći novootvoreni prozor.

Za Mozillu

– Obrišite povijest pretraživanja.

– Otvorite internetsku stranicu na Kartici bez pohranjivanja povijesti. Na tipkovnici odjednom pritisnite tipke Ctrl + Shift + P. Zatim posjetite internetsku stranicu preko novootvorenog prozora.

Za Edge

– Obrišite povijest pretraživanja. Na tipkovnici odjednom pritisnite tipke Ctrl + H. U izborniku gore kliknite „Obriši povijest“. Zatim posjetite internetsku stranicu.

– Otvorite internetsku stranicu na Kartici bez pohranjivanja povijesti. Na tipkovnici odjednom pritisnite tipke Ctrl + Shift + P. Zatim posjetite internetsku stranicu preko novootvorenog prozora.